Photo of Yuequn Shang

Yuequn Shang

Postdoc

Publications

2022

Weidong Cai, Chaoyang Kuang, Tianjun Liu, Yuequn Shang, Jia Zhang, Jiajun Qin, Feng Gao (2022) Multicolor light emission in manganese-based metal halide composites Applied Physics Reviews, Vol. 9, Article 041409 Continue to DOI