Barnfridsbrottet: Uppföljande enkät om Barnahusens arbete våren 2022

PeopleImages

Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet som svensk lag. Vi har genomfört en undersökning med syfte att ett år efter att lagen trätt i kraft kartlägga hur Sveriges Barnahus arbetar med ärenden som rör barnfridsbrott. I denna rapport har vi sammanställt resultaten som presenterades under Almedalsveckan 2022.

Barnafrid har också beviljats forskningsmedel från Brottsofferfonden för att i ett tvåårigt projekt studera den rättsliga hanteringen av barnfridsbrott i Sveriges Tings- och Hovrätter. Inom ramarna för projektet ska vi även intervjua barn om deras upplevelser av att medverka i brottsutredningar gällande barnfridsbrott. Projektansvarig är fil. dr Mikaela Magnusson.

Läs rapporten i sin helhet [pdf]