Barnfridsbrottet: Uppföljande enkät om Barnahusens arbete våren 2022

Liten flicka sitter i soffa med föräldrar som bråkar i bakgrunden
PeopleImages

Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet som svensk lag. Vi har genomfört en undersökning med syfte att ett år efter att lagen trätt i kraft kartlägga hur Sveriges Barnahus arbetar med ärenden som rör barnfridsbrott. I denna rapport har vi sammanställt resultaten som presenterades under Almedalsveckan 2022. 

Läs rapporten i sin helhet [pdf]

[Kontakt]