Welcome to a digital lunch seminar on the future of digital rehabilitation in health and social care, June 8, 2023.

The digital seminar takes place on Zoom between 12.00 – 13.00 and is available via the following link: https://liu-se.zoom.us/j/63082836653

Language: Swedish 

Program (in Swedish)

  • Hur önskar jag som verksamhetschef att digitaliseringen av rehabiliteringsinsatser utvecklas? - Med. Dr. Teresa Holmgren

  • Hur önskar jag som rehabchef att digitaliseringen av rehabiliteringsinsatser utvecklas? -Med. Dr. Jenny Nordqvist

  • Paneldiskussion

  • Projektpitchar - Prof. Joanna Kvist och Med. Dr. Sabina Borg

Area of strenght e-Health