Linköpings universitet, IMA och SPIRIT bjuder in till ett möte för dialog mellan akademi, industri och organisationer i regionen för att ha en dialog om hur samhällsnyttan av ESS och MAX IV kan maximeras.

Spirit loggaSPIRIT-projektet ska på uppdrag av Vinnova under våren 2023 lämna förslag på hur en nationell öppen innovationsarena kopplad till landets stora avancerade forskningsinfrastrukturer (ESS, MAX IV m.fl.) kan etableras, samordnas och drivas.

Visionen för projektet är att maximera samhällsnyttan av de stora forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV genom att öka samverkan mellan akademi och industri, och åstadkomma en breddad användning av de unika verktyg som erbjuds.

LiU är en av sju noder i projektet och tillsammans med SPIRIT och Innovative Materials Arena (IMA) bjuder man nu in nyckelaktörer inom industri, akademi och regionala organisationer till ett dialogmöte för att diskutera hur en inkluderande och effektiv innovationsarena för långsiktigt nyttiggörande av de stora forskningsanläggningarna kan struktureras och byggas upp.

Syftet med mötena är både att få inspel och förslag kring den överordnade nationella organiseringen och kring de regionalt förankrade noder som ska etableras runt om i Sverige som huvudsakliga operativa aktörer. Vid dialogmötet kommer ett utkast till struktur och inriktning presenteras och ligga till grund för diskussionerna.

Plats: Universitetsklubben, hus Vallfarten, LiU
Datum: Torsdag den 16 februari
Tid: 10:00 – 12:00
Anmälan senast 22-02-10 till martin.magnuson@liu.se