Anders Parment

Associate Professor

Publications

2023

Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Anders Parment (2023) Greenwashing: Teaching from Marketing & Sustainability

2022

Andreas Linderyd, Anders Parment (2022) Vad händer om parti- erna förlorar sina medlemmar? Organisation & Samhälle, Vol. 2, p. 18-23
Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment (2022) Marknadsföring: Teori och tillämpningar
Anders Parment (2022) Kort om marknadsföring
Roland Almqvist, Kim Eriksson, Johan Graaf, Anders Parment (2022) Boken om ekonomistyrning: Övningsbok med lösningar