Photo of Filippa Millenberg

Filippa Millenberg

Postdoc

Publications

2023

Per Andersson, Filippa Millenberg, Sofia Österborg Wiklund (2023) Freedom with reservations: The work of the Swedish folk high school teacher The Nordic folk high school teacher: Identity, work and education, p. 143-156 Continue to DOI
Filippa Millenberg (2023) Author's reflective dialogue on the theme of work The nordic folk high school teacher: identity, work and education, p. 211-216
Filippa Millenberg (2023) Interpersonal encounters in the folk high school: a study on folk high school teachers' pedagogical approach

2020

Filippa Millenberg (2020) Den motsträvige etnografen: om närhet och distans i forskarrollen Etnografiskt socialt arbete: fält, analys och text, p. 12-20
Filippa Millenberg, Maria Arriaza Hult (2020) Praktiknära forskning: reflekterande folkbildare Folkbildning & Forskning 2020. Årsbok 2020, p. 32-37

Research

Organisation