Photo of Fredrik Olsson

Fredrik Olsson

PhD student

Publications

2023

Fredrik Olsson (2023) Språkhistoria i svenskämnets historia: vad och varför (inte)? Gränser: Svensklärarföreningens årsskrift 2022, p. 45-59

2022

Fredrik Olsson (2022) Språkhistoriedidaktik på Facebook Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, p. 175-192

2021

Emilia Åkesson, Elisabeth Tenglet, Fredrik Olsson, Tina Lidström (2021) Editorial: Open Issue Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics, Vol. 8, p. 4-6 Continue to DOI