My main tasks

 • Education administration in Bachelor education in the Department of Science and Technology (ITN) and Communication and Transport Systems (KTS).
 • Communication and support to teachers, study advisors and students.
 • Administration of Exam in Media and Information Technology and Graphic Design and Communication and Construction Engineering
 • Examination administration
 • ITN's course office
 • Administration - Lisam
 • Administration - Ladok
 • Rebooker - TimeEdit
 • Administrator - eISP
 • Research administration
 • Representative in the Research Study Council (ITN)

Arbetsuppgifter 

Programadministratör Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen, (60 %). 

Kursadministration på Grundlärar- och Ämneslärarprogrammen. 

Administrativt stöd på avdelningen för pedagogik och didaktik.