My main tasks

Arbetsuppgifter 

Programadministratör Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen, (60 %). 

Kursadministration på Grundlärar- och Ämneslärarprogrammen. 

Administrativt stöd på avdelningen för pedagogik och didaktik.  

Organisation