Photo of Irmeli Artursson

Irmeli Artursson

Administrator

I enjoy working for an employer so successful in education and research. My aim is to provide excellent service to both teachers and students.

My main tasks

Arbetsuppgifter 

Programadministratör Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen, (60 %). 

Kursadministration på Grundlärar- och Ämneslärarprogrammen. 

Administrativt stöd på avdelningen för pedagogik och didaktik.  

Organisation