Fotografi av Irmeli Artursson

Irmeli Artursson

Administratör

Jag stimuleras av att arbeta hos en arbetsgivare som länge legat i framkant vad gäller utbildning och forskning. Mitt mål är att kunna bidra med utmärkt service till både lärare och studenter. 

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter

Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI) samt Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN).
Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser.

Organisation