Arbetsuppgifter 

Program- och kursadministratör på Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen. 

Kursadministration på Grundlärar- och Ämneslärarprogrammen. 

Administrativt stöd på avdelningen för pedagogik och didaktik.  

Administration inom Avdelningen för pedagogik och didaktik
Visa/dölj innehåll