Presentation

Tasks

 • Administrative support at the Division of Education, Teaching and Learning
 • Course administrator within the Teacher Education and for single-subject courses at advanced level within the division
 • Program administrator for the Master program in Educational Science with a degree in Pedagogical Practices / Education with emphasis in Outdoor Didactics/ Special Education

Commissions

Secretary of the Syllabus group at IBL

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Administration at the Division of Education, Teaching and Learning Show/Hide content