Photo of Malin Åberg

Malin Åberg

Coordinator

Presentation

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
 • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
 • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.