Arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI) samt Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN).
  • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser.
  • Programsamordnare för Masterprogrammet i pedagogiskt arbete/Yngre barns lärande/Specialpedagogik.
 

Administration inom Avdelningen för pedagogik och didaktik

Organisation