Arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
  • Kursadministratör inom lärarutbildningen samt fristående kurser på avancerad nivå inom avdelningen. 
  • Programadministratör för Masterprogram i pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik.

Uppdrag

Sekreterare i Kursplanenämnden vid IBL.

Administration inom Avdelningen för pedagogik och didaktik
Visa/dölj innehåll