Publications

Selected publications

Latest publications in DiVA

2022

Anna Alm Mårtensson, Anita Boström, Ulrika Lindmark, Charlie Lundgren, Mikael Ludvigsson, Johanna Simmons (2022) Att möta våldsutsatta äldre personer Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv, p. 183-220

Organisation