Publikationer

Utvalda publikationer

Senaste publikationer i DiVA

2023

2022

Anna Alm Mårtensson, Anita Boström, Ulrika Lindmark, Charlie Lundgren, Mikael Ludvigsson, Johanna Simmons (2022) Att möta våldsutsatta äldre personer Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv, s. 183-220

Organisation