Photo of Rui Zhang

Rui Zhang

Principal Research Engineer

Dr. Rui Zhang is focusing on the nano-scaled hierarchical architecture in organic/hybrid semiconductors.

Publications

2024

Lei Xu, Sunsun Li, Wenchao Zhao, Yaomeng Xiong, Jinfeng Yu, Jinzhao Qin, Gang Wang, Rui Zhang, Tao Zhang, Zhen Mu, Jingjing Zhao, Yuyang Zhang, Shaoqing Zhang, Vakhobjon Kuvondikov, Erkin Zakhidov, Qiming Peng, Nana Wang, Guichuan Xing, Feng Gao, Jianhui Hou, Wei Huang, Jianpu Wang (2024) The Role of Solution Aggregation Property toward High-Efficiency Non-Fullerene Organic Photovoltaic Cells Advanced Materials Continue to DOI
Ben Zhang, Weijie Chen, Haiyang Chen, Guang Zeng, Rui Zhang, Hongxiang Li, Yunfei Wang, Xiaodan Gu, Weiwei Sun, Hao Gu, Feng Gao, Yaowen Li, Yongfang Li (2024) Rapid solidification for green-solvent-processed large-area organic solar modules with >16% efficiency Energy & Environmental Science Continue to DOI
Haiyang Chen, Weiwei Sun, Rui Zhang, Yuting Huang, Ben Zhang, Guang Zeng, Junyuan Ding, Weijie Chen, Feng Gao, Yaowen Li, Yongfang Li (2024) Heterogeneous Nucleating Agent for High-Boiling-Point Nonhalogenated Solvent-Processed Organic Solar Cells and Modules Advanced Materials Continue to DOI
Ziqi Han, Ke Wang, Yongqiang Chai, Rui Zhang, Jianqi Zhang, Dan He, Chunru Wang, Fuwen Zhao (2024) Regulating the miscibility of donors/acceptors to manipulate the morphology and reduce non-radiative recombination energy loss enables efficient organic solar cells Journal of Materials Chemistry C Continue to DOI
Fan Yi, Manjun Xiao, Yongdie Meng, Hairui Bai, Wenyan Su, Wei Gao, Ze-Fan Yao, Guangyu Qi, Zezhou Liang, Conggui Jin, Lingxiao Tang, Rui Zhang, Lihe Yan, Yuhang Liu, Weiguo Zhu, Wei Ma, Qunping Fan (2024) Non-Fully Conjugated Dimerized Giant Acceptors with Different Alkyl-Linked Sites for Stable and 19.13 % Efficiency Organic Solar Cells Angewandte Chemie International Edition Continue to DOI

News