Photo of Rui Zhang

Rui Zhang

Postdoc

Dr. Rui Zhang is focusing on the nano-scaled hierarchical architecture in organic/hybrid semiconductors.

Publications

2023

Wei Liu, Huotian Zhang, Songting Liang, Tong Wang, Siqing He, Yunbin Hu, Rui Zhang, Haoqing Ning, Jie Ren, Artem Bakulin, Feng Gao, Jun Yuan, Yingping Zou (2023) The Synthesis of a Multiple D-A Conjugated Macrocycle and Its Application in Organic Photovoltaic Angewandte Chemie International Edition Continue to DOI
Baobing Fan, Wei Gao, Rui Zhang, Werner Kaminsky, Lingxiao Tang, Francis R. Lin, Yiwen Wang, Qunping Fan, Wei Ma, Feng Gao, Alex K. -Y. Jen (2023) Correlation of Broad Absorption Band with Small Singlet-Triplet Energy Gap in Organic Photovoltaics Angewandte Chemie International Edition Continue to DOI
Yang Bai, Ze Zhang, Qiuju Zhou, Hua Geng, Qi Chen, Seoyoung Kim, Rui Zhang, Cen Zhang, Bowen Chang, Shangyu Li, Hongyuan Fu, Lingwei Xue, Haiqiao Wang, Wenbin Li, Weihua Chen, Mengyuan Gao, Long Ye, Yuanyuan Zhou, Yanni Ouyang, Chunfeng Zhang, Feng Gao, Changduk Yang, Yongfang Li, Zhi-Guo Zhang (2023) Geometry design of tethered small-molecule acceptor enables highly stable and efficient polymer solar cells Nature Communications, Vol. 14, Article 2926 Continue to DOI
Yadi Liu, Tao Zhang, Rui Zhang, Jian Guan, Jiaqi Pan, Xinhong Yu, Qiang Zhang, Yanchun Han (2023) Enhancing the Molecular Order and Vertical Component Distribution of the P3HT/O-IDTBR System during Layer-by-Layer Processing Macromolecular rapid communications Continue to DOI
Zhiliang Zhang, Jingnan Wu, Ji Lin, Rui Zhang, Junfang Lv, Linfeng Yu, Xia Guo, Maojie Zhang (2023) Enhancing intermolecular packing and light harvesting through asymmetric non-fullerene acceptors for achieving 18.7% efficiency ternary organic solar cells Journal of Materials Chemistry A, Vol. 11, p. 15553-15560 Continue to DOI

News