Fotografi av Rui Zhang

Rui Zhang

Förste forskningsingenjör

Publikationer

2024

Ziqi Han, Ke Wang, Yongqiang Chai, Rui Zhang, Jianqi Zhang, Dan He, Chunru Wang, Fuwen Zhao (2024) Regulating the miscibility of donors/acceptors to manipulate the morphology and reduce non-radiative recombination energy loss enables efficient organic solar cells Journal of Materials Chemistry C Vidare till DOI
Fan Yi, Manjun Xiao, Yongdie Meng, Hairui Bai, Wenyan Su, Wei Gao, Ze-Fan Yao, Guangyu Qi, Zezhou Liang, Conggui Jin, Lingxiao Tang, Rui Zhang, Lihe Yan, Yuhang Liu, Weiguo Zhu, Wei Ma, Qunping Fan (2024) Non-Fully Conjugated Dimerized Giant Acceptors with Different Alkyl-Linked Sites for Stable and 19.13 % Efficiency Organic Solar Cells Angewandte Chemie International Edition Vidare till DOI
Yabing Tang, Yu Cui, Rui Zhang, Wenyue Xue, Wei Ma, Han Yan (2024) Identifying and Amplifying the Spontaneously Formed Photo-Charge Contribution in Opaque and Semitransparent Organic Photovoltaics Advanced Energy Materials Vidare till DOI
Jiaqi Pan, Jian Guan, Zehao Wang, Rui Zhang, Yingying Fu, Xinhong Yu, Qiang Zhang, Yanchun Han (2024) Alleviating excessive aggregation of a non-fullerene acceptor by delaying and shortening the crystallization time to reduce the energy loss of ternary organic solar cells Journal of Materials Chemistry C Vidare till DOI

2023

Wei Liu, Huotian Zhang, Songting Liang, Tong Wang, Siqing He, Yunbin Hu, Rui Zhang, Haoqing Ning, Jie Ren, Artem Bakulin, Feng Gao, Jun Yuan, Yingping Zou (2023) The Synthesis of a Multiple D-A Conjugated Macrocycle and Its Application in Organic Photovoltaic Angewandte Chemie International Edition Vidare till DOI

Nyheter