Photo of Sofia Morberg Jämterud

Sofia Morberg Jämterud

Assistant Professor, Head of Unit

Publications

2024

Sofia Morberg Jämterud (2024) Mellanrummets sorg Liv, tro och tolkning: En festskrift till Cristina Grenholm, p. 71-78

2023

Sofia Morberg Jämterud, Anke Snoek (2023) Preconception Expanded Carrier Screening: A Discourse Analysis of Dutch Webpages Healthcare, Vol. 11, Article 1511 Continue to DOI

2022

Sofia Morberg Jämterud, Anna Sandgren (2022) Health care professionals' perceptions of factors influencing the process of identifying patients for serious illness conversations: A qualitative study Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, Vol. 36, p. 1072-1079, Article 02692163221102266 Continue to DOI
Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud, Kristin Zeiler (2022) Inledning Screeningens mångsidighet: Dess möjligheter och utmaningar, p. 9-25
Sofia Morberg Jämterud (2022) Sårbarhetens ansikte: Anlagsbärarscreening inför graviditet Screeningens mångsidighet: Dess möjligheter och utmaningar, p. 87-103

Research

Organisation

News