Photo of Anders Holm

Anders Holm

Associate Professor

Publications

2023

Åsa Åslund, Anders Holm (2023) Arbetsmiljöansvar vid frivilligas deltagande i räddningsinsatser

2022

Anders Holm (2022) Force majeure, terrorism och försäkringsvillkor Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor, p. 30-53

2021

Anders Holm (2021) Skadeståndsansvar för röranläggningar