Fotografi av Anders Holm

Anders Holm

Universitetslektor

Publikationer

2023

Åsa Åslund, Anders Holm (2023) Arbetsmiljöansvar vid frivilligas deltagande i räddningsinsatser

2022

Anders Holm (2022) Force majeure, terrorism och försäkringsvillkor Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor, s. 30-53

2021

Anders Holm (2021) Skadeståndsansvar för röranläggningar

Korta fakta

Forskningsområden

  • Avtals- och skadeståndsrättsliga spörsmål
  • Ansvar och rättigheter för frivilliga vid hjälpinsatser

Undervisning

  • Skadeståndsrätt
    Avtals- och kontraktsrätt
    Kredit- och exekutionsrätt
    Uppsatshandledning

Organisation