Fotografi av Anders Holm

Anders Holm

Universitetslektor

Publikationer

Korta fakta

Forskningsområden

  • Avtals- och skadeståndsrättsliga spörsmål
  • Ansvar och rättigheter för frivilliga vid hjälpinsatser

Undervisning

  • Skadeståndsrätt
    Avtals- och kontraktsrätt
    Kredit- och exekutionsrätt
    Uppsatshandledning

Organisation