Ann-Christine Larsson

Associate Professor

Publications

2019

Ann-Christine Larsson, Annsofie Mahrs-Träff (2019) Brukardelaktighet och inflytande Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg, p. 19-33

2011

Ann-Christine Larsson (2011) Ohälsan tiger inte still: En kartläggning av hinder för integration i arbetslivet

2007

Ann-Christine Larsson (2007) Empowerment processes - a way to increase the resources of women on the long term sick-list?: A study of reclaiming the balance in working life and in daily life

2005

Ann-Christine Larsson, Kjerstin Larsson, Sofia Wistus (2005) Den interaktiva forskarrollen i FoUprojekt HSS 05 Högskola Samhälle i Samverkan,2005