Ann-Christine Larsson

Universitetslektor

Publikationer

2019

Ann-Christine Larsson, Annsofie Mahrs-Träff (2019) Brukardelaktighet och inflytande Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg, s. 19-33

2011

Ann-Christine Larsson (2011) Ohälsan tiger inte still: En kartläggning av hinder för integration i arbetslivet

2007

Ann-Christine Larsson (2007) Empowermentprocesser - ett sätt att öka långtidssjukskrivna kvinnors resurser?: En studie om att återta balansen i arbetslivet att återta balansen i arbetslivet

2005

Ann-Christine Larsson, Kjerstin Larsson, Sofia Wistus (2005) Den interaktiva forskarrollen i FoUprojekt HSS 05 Högskola Samhälle i Samverkan,2005

Nyheter