Photo of Bo Hinnerson

Bo Hinnerson

Lecturer

Publications

2024

Bo Hinnerson (2024) Kulturmiljöpedagogik som stöd för lärande utomhus Poängen med lärande utomhus: pedagogiska perspektiv, p. 35-41 Continue to DOI

2021

Bo Hinnerson (2021) Studenters ämnesuppfattning och upplevelse av den verksamhetsförlagda delen av en slöjdlärarutbildning: En studie av studenters skriftliga inlämningsuppgifter Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, Vol. 28, p. 48-63

2008

Ingrid Bergvist, Kajsa Borg, Peter Hasselskog, Bo Hinnerson, Sie v.Gegerfelt Kronberg, Marcus Samuelsson (2008) Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet: Sverige Techne serien, Vol. B:15, p. 81-91