Forskningsintresse 

Slöjdforskning särskilt med inriktning mot klassrumsforskning och ämnesdidaktik.

Publikationer

2021

2008

2005

2004

2002

Nyheter

Publikationer

2021

2008

2005

Akademiska examina

Fil mag i pedagogik med inriktning mot utomhuspedagogik och lärande.

Fil kand i pedagogik. 

Slöjd och speciallärarexamen.

Anställningar

Universitetsadjunkt i Slöjd vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets, de moderna språkens och samhällsämnenas didaktik

Relaterat innehåll