Fotografi av Bo Hinnerson

Bo Hinnerson

Universitetsadjunkt

Forskningsintresse 

Slöjdforskning särskilt med inriktning mot klassrumsforskning och ämnesdidaktik.

Publikationer

2024

Bo Hinnerson (2024) Kulturmiljöpedagogik som stöd för lärande utomhus Poängen med lärande utomhus: pedagogiska perspektiv, s. 35-41 Vidare till DOI

2021

Bo Hinnerson (2021) Studenters ämnesuppfattning och upplevelse av den verksamhetsförlagda delen av en slöjdlärarutbildning: En studie av studenters skriftliga inlämningsuppgifter Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, Vol. 28, s. 48-63

2008

Ingrid Bergvist, Kajsa Borg, Peter Hasselskog, Bo Hinnerson, Sie v.Gegerfelt Kronberg, Marcus Samuelsson (2008) Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet: Sverige Techne serien, Vol. B:15, s. 81-91

2005

Bo Hinnerson, Anna Carlqvist (2005) Då blir nu - blir lärande

2004

Bo Hinnerson (2004) Kulturmiljöpedagogik som stöd för lärandet i den lokala natur och kulturmiljön Sløyden, minoritetene, det flerkulturelle og et internasinalt perpektiv,2003, s. 248-

Publikationer

2024

Bo Hinnerson (2024) Kulturmiljöpedagogik som stöd för lärande utomhus Poängen med lärande utomhus: pedagogiska perspektiv, s. 35-41 Vidare till DOI

2021

Bo Hinnerson (2021) Studenters ämnesuppfattning och upplevelse av den verksamhetsförlagda delen av en slöjdlärarutbildning: En studie av studenters skriftliga inlämningsuppgifter Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, Vol. 28, s. 48-63

2008

Ingrid Bergvist, Kajsa Borg, Peter Hasselskog, Bo Hinnerson, Sie v.Gegerfelt Kronberg, Marcus Samuelsson (2008) Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet: Sverige Techne serien, Vol. B:15, s. 81-91

CV

Akademiska examina

Fil mag i pedagogik med inriktning mot utomhuspedagogik och lärande.

Fil kand i pedagogik. 

Slöjd och speciallärarexamen.

Anställningar

Universitetsadjunkt i Slöjd vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets, de moderna språkens och samhällsämnenas didaktik