Photo of Charlotta Nordlöf

Charlotta Nordlöf

Assistant Professor

Presentation

Publications

2024

Charlotta Nordlöf (2024) Bortom görande: Verktyg för att breddateknikundervisningens syften och innehåll ATENA Didaktik Continue to DOI

2023

Susanne Engström, Pernilla Sundqvist, Charlotta Nordlöf, Claes Klasander (2023) Approaches to industrial processes in technology textbooks Vol. 1 No. October (2023): PATT40 ProceedingsPATT40 Liverpool 2023Pupils' Attitudes Towards Technology Conference: Diverse Experiences of Design and Technology Education for a Contemporary and Pluralist Siciety Continue to DOI
Jonas Hallström, Charlotta Nordlöf, Per Norström, Konrad Schönborn (2023) Authenticity in Integrated STEM Education - Boon or Fantasy?: Observing Upper Secondary Technology Classroom Practice PATT40 Liverpool 2023. Pupils' Attitudes Towards Technology Conference: Diverse Experiences of Design and Technology Education for a Contemporary and Pluralist Society, p. 397-404
Lars-Erik Björklund, Charlotta Nordlöf (2023) Product or Process Criteria?: What Teachers Value When Assessing Programming Programming and Computational Thinking in Technology Education: Swedish and International Perspectives, p. 325-341 Continue to DOI

2022

Charlotta Nordlöf (2022) Teachers' Transformation of the Technology Subject: On teachers' attitudes to the school subject and views of technological knowledge in technology education

Research

Organisation