Fotografi av Charlotta Nordlöf

Charlotta Nordlöf

Biträdande universitetslektor

Mitt forskningsintresse är teknikens didaktik.

Jag är intresserad av teknikens didaktik, det vill säga forskning om undervisning och lärande i teknik (som skolämne). Min avhandling beskriver teknikundervisning ur lärarnas perspektiv, med utgångspunkt i attityder till och kunskap i teknikämnet. Min pågående forskning rör autentiskt lärande, bedömning och AI-litteracitet.

Jag är medarbetare på CETIS, Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan.

Jag undervisar blivande lärare, på ämneslärarprogrammet, inom kompletterande lärarutbildning (KPU, VAL och ULV), och på grund- och förkollärarprogrammet – främst i teknikdidaktik.

Publikationer

2023

Lars-Erik Björklund, Charlotta Nordlöf (2023) Product or Process Criteria?: What Teachers Value When Assessing Programming Programming and Computational Thinking in Technology Education: Swedish and International Perspectives, s. 325-341 Vidare till DOI

2022

Charlotta Nordlöf (2022) Lärares transformering av teknikämnet: Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen
Charlotta Nordlöf, Gunnar Höst, Jonas Hallström (2022) Technology teachers talk about knowledge: from uncertainty to technology education competence Research in Science & Technological Education Vidare till DOI

Forskning

Relaterad information

Organisation