Fotografi av Charlotta Nordlöf

Charlotta Nordlöf

Biträdande universitetslektor

Mitt forskningsintresse är teknikens didaktik.

Jag är intresserad av teknikens didaktik, det vill säga forskning om undervisning och lärande i teknik (som skolämne). Min avhandling beskriver teknikundervisning ur lärarnas perspektiv, med utgångspunkt i attityder till och kunskap i teknikämnet. Min pågående forskning rör autentiskt lärande, bedömning och AI-litteracitet.

Jag är medarbetare på CETIS, Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan.

Jag undervisar blivande lärare, på ämneslärarprogrammet, inom kompletterande lärarutbildning (KPU, VAL och ULV), och på grund- och förskollärarprogrammet – främst i teknikdidaktik.

Publikationer

2024

Charlotta Nordlöf (2024) Bortom görande: Verktyg för att breddateknikundervisningens syften och innehåll ATENA Didaktik Vidare till DOI

2023

Susanne Engström, Pernilla Sundqvist, Charlotta Nordlöf, Claes Klasander (2023) Approaches to industrial processes in technology textbooks Vol. 1 No. October (2023): PATT40 ProceedingsPATT40 Liverpool 2023Pupils' Attitudes Towards Technology Conference: Diverse Experiences of Design and Technology Education for a Contemporary and Pluralist Siciety Vidare till DOI
Jonas Hallström, Charlotta Nordlöf, Per Norström, Konrad Schönborn (2023) Authenticity in Integrated STEM Education - Boon or Fantasy?: Observing Upper Secondary Technology Classroom Practice PATT40 Liverpool 2023. Pupils' Attitudes Towards Technology Conference: Diverse Experiences of Design and Technology Education for a Contemporary and Pluralist Society, s. 397-404

Forskning

Relaterad information

Organisation