chano26

Charlotta Nordlöf

Doktorand

Jag är licentiand i teknikdidaktik och mitt intresseområde är tekniklärare och deras attityder till och uppfattning av teknikämnet. Det är roligt och intressant att få ägna sig åt forskning och få gå in på djupet i lärarnas tankar kring teknikämnet.

Tekniklärarnas upplevelser av ämnet och undervisningen

Jag är intresserad av teknikämnet i grundskolan och gymnasiet och jobbar med detta på olika sätt i mitt arbete. 

En del av min tid ägnar jag åt att gå en forskarutbildning här på Linköpings universitet. I min forskning så har jag fokuserat på tekniklärarna och deras syn på teknikundervisning och teknikämnet. Det är genom läraren som eleverna möter teknikämnet och lärarens attityd och inställning är därför viktig att få veta mer om. Jag vill ta reda på vad som påverkar lärarnas inställning till teknikämnet och jag vill få en större förståelse för lärarnas syn på teknikämnet och undervisningen.

Visa/dölj innehåll

Bakgrund

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i teknik, jag jobbade i nio år på teknikprogrammet innan jag började min forskarutbildning. Jag har bl.a. undervisat i Teknik 1, Design, CAD och Konstruktion. Jag har dessutom en högskoleingenjörsutbildning inom design och produktutveckling. 


Anställning och uppdrag

Min grundanställning har jag i Norrköpings kommun, där jag nu arbetar 20 % med teknikämnet. Jag tillhör forsknings- och utvecklingsgruppen och jobbar med ämnesutveckling, t.ex. med kollegialt lärande med lärare i kommunen. Jag är kommunens representant i Nämnden för skolsamverkan på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. 


Övriga uppdrag

Jag jobbar också som projektledare i CETIS (centrum för tekniken i skolan) som är ett ämnesdidaktiskt centrum för teknikämnet som finns här på Linköpings universitet. Jag jobbar bl.a. med konferenser för tekniklärare som anordnas varje år och kallas för Tekniken i skolan och med gymnasierelaterade frågor.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll