Fotografi av Charlotta Nordlöf

Charlotta Nordlöf

Biträdande universitetslektor

Jag är intresserad av skolans teknikämne och arbetar med det på flera sätt. Jag doktorand i teknikens didaktik. Jag är också medarbetare på Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan (CETIS) samt undervisar tekniklärarstudenter.   

Lärares transformering av teknikämnet

Jag arbetar med min avhandling som handlar om hur tekniklärare transformerar teknikämnet, det vill säga hur de tolkar ämnet och läroplanen. Lärare påverkas av olika faktorer som har betydelse för den undervisning som eleverna får möta. Jag har speciellt studerat lärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen samt kunskap i teknikämnet. Jag har undersökt hur lärare talar om kunskap i teknikämnet med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om kunskapstraditioner i teknikundervisningen.  

Publikationer

2022

Organisation