Publications

2023

2021

Chiyuan Yang, Marc-Antoine Stoeckel, Tero-Petri Ruoko, Hanyan Wu, Xianjie Liu, Nagesh B. Kolhe, Ziang Wu, Yuttapoom Puttisong, Chiara Musumeci, Matteo Massetti, Hengda Sun, Kai Xu, Deyu Tu, Weimin Chen, Han Young Woo, Mats Fahlman, Samson A. Jenekhe, Magnus Berggren, Simone Fabiano (2021) A high-conductivity n-type polymeric ink for printed electronics Nature Communications, Vol. 12, Article 2354 Continue to DOI

2020

Research

Organisation