Photo of Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin

Publications

2024

Elisabeth Sundin, Magdalena Elmersjö (2024) Trust: not just another idea that travels? Translation and adaption of trust in local eldercare An ecology of ideas permeating science, higher education, and society: Essays for Kerstin Sahlin, p. 243-254

2023

Maria Wolmesjö, Elisabeth Sundin, Magdalena Elmersjö (2023) Digitalisering: från lösning till krav Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman, p. 17-31
Magdalena Elmersjö, Elisabeth Sundin (2023) Det nya är det gamla normala: hemtjänst utifrån målgruppens behov Välfärdens paradoxer, spänningar och dilemman, p. 131-143

2022

Carin Holmquist, Elisabeth Sundin (2022) Organizing work and activities to cope with age - the role of entrepreneurship for individuals aged 50+ Qualitative research in organization and management, Vol. 17, p. 236-252 Continue to DOI

2021

Magdalena Elmersjö, Elisabeth Sundin (2021) En spaning på tillitsbaserad hemtjänst: styrning, organisering och rättssäkerhetsfrågan Framtidens välfärd: hållbar styrning, organisering och ledning, p. 69-86

Organisation