Photo of Elisabeth Zetterholm

Elisabeth Zetterholm

Senior Associate Professor

Publications

2024

Elisabeth Zetterholm (2024) Phonological transfer in oral and written production among adult L2 learners of Swedish Multilingual acquisition and learning: An ecosystemic view to diversity, p. 613-635
Elisabeth Zetterholm, Sari Vuorenpää (2024) Lärares val av skönlitteratur och läromedel i modersmålsundervisningen Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning.: Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening?, p. 427-441

2023

Elisabeth Zetterholm (2023) Recension: Kautonen, Maria & Kuronen, Mikko, 2021: Uttalsinlärning med fokus på svenska. Språk och stil, Vol. 1, p. 231-234
Elisabeth Zetterholm, Emeli Ydringer (2023) Uttalsundervisning på sfi Venue Continue to DOI

2022

Elina Tergujeff, Elisabeth Zetterholm (2022) Förståelighetsperspektiv på finlandssvenskars vanliga uttalsdrag i engelska Puhe ja kieli / Tal och språk / Speech and Language, Vol. 3, p. 239-256 Continue to DOI

Organisation