Photo of Elisabeth Zetterholm

Elisabeth Zetterholm

Senior Associate Professor

Publications

2023

Elisabeth Zetterholm, Emeli Ydringer (2023) Uttalsundervisning på sfi Venue Continue to DOI

2022

Elina Tergujeff, Elisabeth Zetterholm (2022) Förståelighetsperspektiv på finlandssvenskars vanliga uttalsdrag i engelska Puhe ja kieli / Tal och språk / Speech and Language, Vol. 3, p. 239-256 Continue to DOI
Elisabeth Zetterholm (2022) Pronunciation teaching for adult L2 learners Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2022, p. 98-103
Elisabeth Zetterholm, Camilla Bardel, Christina Hedman, Katarina Rejman (Editorship) (2022) Exploring Language Education: Global and local perspectives
Elisabeth Zetterholm (2022) Uttal, fonologi och skrivande hos flerspråkiga yngre elever Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov, p. 53-79

Organisation