Uttalsundervisning, litteracitet - ett flerspråkighetsperspektiv

Jag har studerat uttal och uttalsvarianter hos inlärare av svenska som andraspråk. Studierna har bland annat resulterat i en lärobok för blivande och verksamma lärare inom sfi och svenska som andraspråk: Perspektiv på svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik. (2017, 2019) Studentlitteratur, Lund. Min förhoppning är att forskningsresultat om uttal och uttalsundervisning kan bidra med utveckling av didaktiska metoder i uttalsundervisningen. Jag är också intresserad av lyssnarperspektivet, relationen brytning – förståelighet samt attityder till ett svenskt uttal som ibland avviker från det som kallas standardsvenska.

Litteracitet

Flerspråkighet och litteracitet samt relationen mellan ortografi och uttal är spännande forskningsområden, så förutom studier om uttal och uttalsundervisning studerar jag skrivande hos flerspråkiga personer. Då använder jag ibland loggningsprogrammet ScriptLog för att försöka förstå själva skrivprocessen.

Modersmålslärare

Mitt intresse för flerspråkighet i skolkontexten har lett mig in på flera andra intressanta forskningsområden. Jag har bland annat studerat kartläggningssamtal av nyanlända elever i den svenska skolan. Modersmålslärare är ofta mer än bara språklärare och en lärargrupp vars potential inte alltid blir synlig. Min forskning har lett mig till flera spännande och intressanta möten och samtal med modersmålslärare där deras engagemang och roll som brobyggare mellan elever, familjer och samhälle blir tydlig. Utöver dessa studier är jag engagerad i en forskningsstudie som handlar om skandinaviska skolor utomlands.

Undervisning

Jag undervisar på olika kurser inom svenska som andraspråk, både på lärarutbildningen och fristående kurser. Jag handleder uppsatsarbeten och ett par doktorander. Utöver undervisning som är kopplat till universitet har jag studiedagar och föreläsningar för lärare om såväl uttalsundervisning som litteracitet. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Samtliga publikationer

SwePub

 

Bokserien Language and Literature in Education

Jag sitter i redaktionsrådet för bokserien Language and Literature in Education, Stockholm University Press. Läs mer om bokserien här. Rött och svart bokomslag med texten Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.

Första boken i serien: Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. 2021. Camilla Bardel, Gudrun Erickson, Jonas Granfeldt, Christina Rosén (red.) Läs eller ladda ned boken här.

Forskningsnätverk

Nordic Network for L2 pronunciation

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Forskningsmiljöer Visa/dölj innehåll

Mer om svenska som andraspråkVisa/dölj innehåll

AktuelltVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll