Fotografi av Elisabeth Zetterholm

Elisabeth Zetterholm

Biträdande professor

Mina huvudsakliga forskningsintressen är fonologi och fonetik med ett särskilt fokus på uttalsundervisning i svenska som andraspråk samt litteracitet ur ett flerspråkighetsperspektiv.

Uttalsundervisning, litteracitet - ett flerspråkighetsperspektiv

Jag har studerat uttal och uttalsvarianter hos inlärare av svenska som andraspråk. Studierna har bland annat resulterat i en lärobok för blivande och verksamma lärare inom sfi och svenska som andraspråk: Perspektiv på svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik. (2017, 2019) Studentlitteratur, Lund. Min förhoppning är att forskningsresultat om uttal och uttalsundervisning kan bidra med utveckling av didaktiska metoder i uttalsundervisningen. Jag är också intresserad av lyssnarperspektivet, relationen brytning – förståelighet samt attityder till ett svenskt uttal som ibland avviker från det som kallas standardsvenska.

Litteracitet

Flerspråkighet och litteracitet samt relationen mellan ortografi och uttal är spännande forskningsområden, så förutom studier om uttal och uttalsundervisning studerar jag skrivande hos flerspråkiga personer. Då använder jag ibland loggningsprogrammet ScriptLog för att försöka förstå själva skrivprocessen.

Modersmålslärare

Mitt intresse för flerspråkighet i skolkontexten har lett mig in på flera andra intressanta forskningsområden. Jag har bland annat studerat kartläggningssamtal av nyanlända elever i den svenska skolan. Modersmålslärare är ofta mer än bara språklärare och en lärargrupp vars potential inte alltid blir synlig. Min forskning har lett mig till flera spännande och intressanta möten och samtal med modersmålslärare där deras engagemang och roll som brobyggare mellan elever, familjer och samhälle blir tydlig. Utöver dessa studier är jag engagerad i en forskningsstudie som handlar om skandinaviska skolor utomlands.

Undervisning

Jag undervisar på olika kurser inom svenska som andraspråk, både på lärarutbildningen och fristående kurser. Jag handleder uppsatsarbeten och ett par doktorander. Utöver undervisning som är kopplat till universitet har jag studiedagar och föreläsningar för lärare om såväl uttalsundervisning som litteracitet. 

Publikationer

2023

Elisabeth Zetterholm (2023) Recension: Kautonen, Maria & Kuronen, Mikko, 2021: Uttalsinlärning med fokus på svenska. Språk och stil, Vol. 1, s. 231-234
Elisabeth Zetterholm, Emeli Ydringer (2023) Uttalsundervisning på sfi Venue Vidare till DOI

2022

Elina Tergujeff, Elisabeth Zetterholm (2022) Förståelighetsperspektiv på finlandssvenskars vanliga uttalsdrag i engelska Puhe ja kieli / Tal och språk / Speech and Language, Vol. 3, s. 239-256 Vidare till DOI
Elisabeth Zetterholm (2022) Pronunciation teaching for adult L2 learners Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2022, s. 98-103
Elisabeth Zetterholm, Camilla Bardel, Christina Hedman, Katarina Rejman (Redaktörskap) (2022) Exploring Language Education: Global and local perspectives

Samtliga publikationer

SwePub

 

Bokserien Language and Literature in Education

Jag sitter i redaktionsrådet för bokserien Language and Literature in Education, Stockholm University Press. Läs mer om bokserien hos Stockholm University Press här.

Utgåvor

Den senaste boken i serien: Exploring Language Education - Bild på ett svart och blått bokomslag. Global and Local Perspectives. 2022. Camilla Bardel, Christina Hedman, Katarina Rejman, Elisabeth Zetterholm (red.). Läs eller ladda ned boken.

Första boken i serien: Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik. 2021. Camilla Bardel, Gudrun Erickson, Rött och svart bokomslag med texten Forskarskolan FRAM – lärare forskar i de främmande språkens didaktik.Jonas Granfeldt, Christina Rosén (red.) Läs eller ladda ned boken .

 

Journal of Monolingual and Bilingual Speech

Del av redaktionen för tidskriften Journal of Monolingual and Bilingual Speech. Läs mer här.

Samverkan och nätverk

Samverkan

  • Modersmålslärare - språklärare och brobyggare. Öppen föreläsning tillsammans med huvudbiblioteket i Linköping i samband med den internationella modersmålsdagen, 21 februari 2023
  • ULF-projekt på skola F-6, undervisning i svenska som andraspråk
  • ULF-projekt, vuxenutbildning, uttalsundervisning för vuxna andraspråksinlärare av svenska
  • Centrum för vuxenutbildning, Linköping, Kommunikation för personal inom barn- och fritidsverksamhet.

Nätverk

Forskningsmiljöer

Undervisning i Svenska som andraspråk

Aktuellt

Organisation