Photo of Eva-Lena Eriksson

Eva-Lena Eriksson

PhD student

My research focuses on how to reduce travel by public transport during peak hours. A more evenly staggered travel demand can reduce congestion, crowding, and the cost of public transport.

Publications

2024

Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2024) Att lyckas med införande av utspridda skolstartstider - minska reseefterfrågan i rusningstid

2023

Eva-Lena Eriksson, Lena Winslott Hiselius, Helene Lidestam (2023) Measures reducing travel by public transport during peak hours 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, p. 3609-3616 Continue to DOI
Eva-Lena Eriksson, John Hultén (2023) Kollektiv mobilitet - ett scenario för hållbar samhällsutveckling
Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2023) Effects on operating costs of adjusting bus departure times during peak-hour traffic in Sweden Research in Transportation Economics, Vol. 100, Article 101327 Continue to DOI

2022

Eva-Lena Eriksson, Phil Flores (2022) Förändrade resvanor och mobilitetstjänster - En kunskapsöversikt

Coworkers

Organisation