Fotografi av Eva-Lena Eriksson

Eva-Lena Eriksson

Doktorand

I min forskning undersöker jag hur resandet kan spridas ut över dygnet, för att minska andelen kollektivtrafikresenärer i peak-trafiken. Genom att skapa en jämnare resandeefterfråga kan trängsel minskas och kostnader för kollektivtrafiken sänkas.

Publikationer

2023

Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2023) Effects on operating costs of adjusting bus departure times during peak-hour traffic in Sweden Research in Transportation Economics, Vol. 100, Artikel 101327 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation