Fotografi av Eva-Lena Eriksson

Eva-Lena Eriksson

Doktorand

I min forskning undersöker jag hur resandet kan spridas ut över dygnet, för att minska andelen kollektivtrafikresenärer i peak-trafiken. Genom att skapa en jämnare resandeefterfråga kan trängsel minskas och kostnader för kollektivtrafiken sänkas.

Forskning

Kollegor

Organisation