Fotografi av Eva-Lena Eriksson

Eva-Lena Eriksson

Doktorand

I min forskning undersöker jag hur resandet kan spridas ut över dygnet, för att minska andelen kollektivtrafikresenärer i peak-trafiken. Genom att skapa en jämnare resandeefterfråga kan trängsel minskas och kostnader för kollektivtrafiken sänkas.

Publikationer

2024

Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2024) Att lyckas med införande av utspridda skolstartstider - minska reseefterfrågan i rusningstid

2023

Eva-Lena Eriksson, Lena Winslott Hiselius, Helene Lidestam (2023) Measures reducing travel by public transport during peak hours 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, s. 3609-3616 Vidare till DOI
Eva-Lena Eriksson, John Hultén (2023) Kollektiv mobilitet - ett scenario för hållbar samhällsutveckling
Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2023) Effects on operating costs of adjusting bus departure times during peak-hour traffic in Sweden Research in Transportation Economics, Vol. 100, Artikel 101327 Vidare till DOI

2022

Eva-Lena Eriksson, Phil Flores (2022) Förändrade resvanor och mobilitetstjänster - En kunskapsöversikt

Forskning

Kollegor

Organisation