Photo of Helen Winzell

Helen Winzell

Associate Professor, Head of Division

Publications

2021

Ulrika Németh, Anna Nordenstam, Helen Winzell (Editorship) (2021) Bildning

2018

Helen Winzell (2018) Learning to Teach Writing: Developing Pedagogical Content Knowledge for Teaching Writing During the Teacher Education Programme and in the Profession

2017

Simon Wessbo, Helen Winzell, Suzanne Parmenius-Swärd (2017) Didaktik och värdegrund Svenskläraren, Vol. 61, p. -23

2016

Helen Winzell (2016) När delarna inte blir en helhet: Om behovet av en komplex ämnesuppfattning i svenskämnets skrivundervisning Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik
Helen Winzell (2016) Developing pedagogical content knowledge for the teaching of writing: Prospective and novice teachers of Swedish talk about writing instruction

News