Photo of Huotian Zhang

Huotian Zhang

Postdoc

During my doctoral study, I focused on the relation between fill factor and open-circuit voltage loss in organic solar cells. My current research interest is the physical process of photovoltaics and interfaces between organic molecules.

Publications

2023

Lucy J. F. Hart, Jeannine Gruene, Wei Liu, Tsz-ki Lau, Joel Luke, Yi-Chun Chin, Xinyu Jiang, Huotian Zhang, Daniel J. C. Sowood, Darcy M. L. Unson, Ji-Seon Kim, Xinhui Lu, Yingping Zou, Feng Gao, Andreas Sperlich, Vladimir Dyakonov, Jun Yuan, Alexander J. J. Gillett (2023) Understanding the Role of Triplet-Triplet Annihilation in Non-Fullerene Acceptor Organic Solar Cells Advanced Energy Materials, Vol. 13, Article 2301357 Continue to DOI
Wei Liu, Huotian Zhang, Songting Liang, Tong Wang, Siqing He, Yunbin Hu, Rui Zhang, Haoqing Ning, Jie Ren, Artem Bakulin, Feng Gao, Jun Yuan, Yingping Zou (2023) The Synthesis of a Multiple D-A Conjugated Macrocycle and Its Application in Organic Photovoltaic Angewandte Chemie International Edition Continue to DOI
Yuming Wang, Jianwei Yu, Rui Zhang, Jun Yuan, Sandra Hultmark, Catherine E. Johnson, Nathaniel P. Gallop, Bernhard Siegmund, Deping Qian, Huotian Zhang, Yingping Zou, Martijn Kemerink, Artem A. Bakulin, Christian Mueller, Koen Vandewal, Xian-Kai Chen, Feng Gao (2023) Origins of the open-circuit voltage in ternary organic solar cells and design rules for minimized voltage losses Nature Energy, Vol. 8, p. 978-988 Continue to DOI
Qilun Zhang, Tiefeng Liu, Sebastian Wilken, Shaobing Xiong, Huotian Zhang, Iuliana Ribca, Mingna Liao, Xianjie Liu, Renee Kroon, Simone Fabiano, Feng Gao, Martin Lawoko, Qinye Bao, Ronald Oesterbacka, Mats Johansson, Mats Fahlman (2023) Industrial Kraft Lignin Based Binary Cathode Interface Layer Enables Enhanced Stability in High Efficiency Organic Solar Cells Advanced Materials Continue to DOI
Jia Zhang, Jiajun Qin, Weidong Cai, Yipeng Tang, Huotian Zhang, Tong Wang, Artem Bakulin, Bin Hu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Transport Layer Engineering Toward Lower Threshold for Perovskite Lasers Advanced Materials, Vol. 35, Article 2300922 Continue to DOI

Education