Fotografi av Huotian Zhang

Huotian Zhang

Postdoktor

Publikationer

2023

Lucy J. F. Hart, Jeannine Gruene, Wei Liu, Tsz-ki Lau, Joel Luke, Yi-Chun Chin, Xinyu Jiang, Huotian Zhang, Daniel J. C. Sowood, Darcy M. L. Unson, Ji-Seon Kim, Xinhui Lu, Yingping Zou, Feng Gao, Andreas Sperlich, Vladimir Dyakonov, Jun Yuan, Alexander J. J. Gillett (2023) Understanding the Role of Triplet-Triplet Annihilation in Non-Fullerene Acceptor Organic Solar Cells Advanced Energy Materials, Vol. 13, Artikel 2301357 Vidare till DOI
Wei Liu, Huotian Zhang, Songting Liang, Tong Wang, Siqing He, Yunbin Hu, Rui Zhang, Haoqing Ning, Jie Ren, Artem Bakulin, Feng Gao, Jun Yuan, Yingping Zou (2023) The Synthesis of a Multiple D-A Conjugated Macrocycle and Its Application in Organic Photovoltaic Angewandte Chemie International Edition Vidare till DOI
Yuming Wang, Jianwei Yu, Rui Zhang, Jun Yuan, Sandra Hultmark, Catherine E. Johnson, Nathaniel P. Gallop, Bernhard Siegmund, Deping Qian, Huotian Zhang, Yingping Zou, Martijn Kemerink, Artem A. Bakulin, Christian Mueller, Koen Vandewal, Xian-Kai Chen, Feng Gao (2023) Origins of the open-circuit voltage in ternary organic solar cells and design rules for minimized voltage losses Nature Energy, Vol. 8, s. 978-988 Vidare till DOI
Qilun Zhang, Tiefeng Liu, Sebastian Wilken, Shaobing Xiong, Huotian Zhang, Iuliana Ribca, Mingna Liao, Xianjie Liu, Renee Kroon, Simone Fabiano, Feng Gao, Martin Lawoko, Qinye Bao, Ronald Oesterbacka, Mats Johansson, Mats Fahlman (2023) Industrial Kraft Lignin Based Binary Cathode Interface Layer Enables Enhanced Stability in High Efficiency Organic Solar Cells Advanced Materials Vidare till DOI
Jia Zhang, Jiajun Qin, Weidong Cai, Yipeng Tang, Huotian Zhang, Tong Wang, Artem Bakulin, Bin Hu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Transport Layer Engineering Toward Lower Threshold for Perovskite Lasers Advanced Materials, Vol. 35, Artikel 2300922 Vidare till DOI