Photo of Ingrid Arnesdotter

Ingrid Arnesdotter

Publications

2022

Ingrid Arnesdotter, Jan Kellgren, Åsa Åslund (2022) Att starta, driva och vidareutveckla en juristutbildning med en annan inriktning än den som leder till Juristexamen Vänbok till Hans Eklund: Största möjliga lycka åt största möjliga antal, p. 39-54
Ingrid Arnesdotter (2022) Mötet mellan juridiskt och redovisningsekonomiskt tänkande inom associationsrätten - Ett förståelseproblem Insolvensrättslig tidskrift, Vol. 3, p. 11-28
Ingrid Arnesdotter, Jan Kellgren (2022) Att undervisa och examinera i proaktiv rättsanvändning Juridiken och den bredare publiken: tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten, p. 32-49
Ingrid Arnesdotter (2022) Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord - Juridik och ekonomi Insolvensrättslig tidskrift, Vol. 1, p. 21-87
Ingrid Arnesdotter (2022) Funktionsförsäljning av ljus: Om civilrättslig äganderätt till av funktionssäljaren hos funktionsköparen installerad utrustning för leverans av funktionsköpt ljus Insolvensrättslig tidskrift, Vol. 1, p. 111-152