Fotografi av Ingrid Arnesdotter

Ingrid Arnesdotter

Publikationer

2024

Ingrid Arnesdotter (2024) Generell tredjemanspant i konsumentförhållanden Festskrift till Mikael Möller, s. 65-88

2022

Ingrid Arnesdotter, Jan Kellgren, Åsa Åslund (2022) Att starta, driva och vidareutveckla en juristutbildning med en annan inriktning än den som leder till Juristexamen Vänbok till Hans Eklund: Största möjliga lycka åt största möjliga antal, s. 39-54
Ingrid Arnesdotter (2022) Mötet mellan juridiskt och redovisningsekonomiskt tänkande inom associationsrätten - Ett förståelseproblem Insolvensrättslig tidskrift, Vol. 3, s. 11-28
Ingrid Arnesdotter, Jan Kellgren (2022) Att undervisa och examinera i proaktiv rättsanvändning Juridiken och den bredare publiken: tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten, s. 32-49
Ingrid Arnesdotter (2022) Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord - Juridik och ekonomi Insolvensrättslig tidskrift, Vol. 1, s. 21-87

Nyheter