Photo of Jie Zhou

Jie Zhou

Assistant Professor

Publications

2024

Tomas Malina, Bejan Hamawandi, Muhammet S. Toprak, Lin Chen, Jonas Björk, Jie Zhou, Johanna Rosén, Bengt Fadeel (2024) Tuning the transformation and cellular signaling of 2D titanium carbide MXenes using a natural antioxidant Matter, Vol. 7 Continue to DOI

2023

Jie Zhou, Martin Dahlqvist, Jonas Björk, Johanna Rosén (2023) Atomic Scale Design of MXenes and Their Parent Materials-From Theoretical and Experimental Perspectives Chemical Reviews, Vol. 123, p. 13291-13322 Continue to DOI
Haoming Ding, Mian Li, Youbing Li, Ke Chen, Yukun Xiao, Jie Zhou, Quanzheng Tao, Johanna Rosén, Hang Yin, Yuelei Bai, Bikun Zhang, Zhimei Sun, Junjie Wang, Yiming Zhang, Zhenying Huang, Peigen Zhang, Zhengming Sun, Meikang Han, Shuang Zhao, Chenxu Wang, Qing Huang (2023) Progress in Structural Tailoring and Properties of Ternary Layered Ceramics Journal of Inorganic Materials, Vol. 38, p. 845-884 Continue to DOI
Jonas Björk, Joseph Halim, Jie Zhou, Johanna Rosén (2023) Predicting chemical exfoliation: fundamental insights into the synthesis of MXenes NPJ 2D MATERIALS AND APPLICATIONS, Vol. 7, Article 5 Continue to DOI

2022

Jie Zhou, Quanzheng Tao, Bilal Ahmed, Justinas Palisaitis, Ingemar Persson, Joseph Halim, Michel W. Barsoum, Per O Å Persson, Johanna Rosén (2022) High-Entropy Laminate Metal Carbide (MAX Phase) and Its Two-Dimensional Derivative MXene Chemistry of Materials, Vol. 34, p. 2098-2106 Continue to DOI

News