Photo of Johan Hedbrant

Johan Hedbrant

Principal Research Engineer

Publications

2019

Patrik Thollander, Jenny Palm, Johan Hedbrant (2019) Energy Efficiency as a Wicked Problem Sustainability, Vol. 11, Article 1569 Continue to DOI

2015

Martina Berglund, Torbjörn Andersson, Johan Hedbrant, Vanja Pavlasevic, Jonas Stålhand (2015) Understanding the user beyond 'common sense' - teaching Product Ergonomics to design engineering students Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA

2014

Martina Berglund, Vanja Pavlasevic, Torbjörn Andersson, Johan Hedbrant, Jonas Stålhand (2014) Theme-based assessment of education in design and product development Proceedings of the 10th International CDIO Conference
Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson, Thomas Tydén (2014) Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet: Rapportering av forskningsinsatseri skolutvecklingsprojektet "KNUT"
Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson, Thomas Tydén (2014) Det goda lärandet: Energi, resurs, klimat ochhållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet

News