Hälsa, energi och miljö!

Intresset för hälsofrågor kom att handla om kostdebatten. Miljöområdet rörde skola, naturvetenskap och teknik. Energi arbetar jag med just nu – undervisning i grundläggande kurser.

Den röda tråden under tre decennier på Linköpings universitet har varit icke-tekniska system. Mitt intresse på forskningssidan har handlat om matematiska modeller. Matematiska modeller är en sorts bilder av egenskaper och uppförande hos system. Med sådana modeller kan man göra experiment som inte går att göra i verkligheten på grund av att de är riskfyllda, dyra, eller långsamma. Mina modeller har handlat om människans ämnesomsättning, tungmetaller i storstäder och energianvändning i småhus. 

Modellerna inom hälsoområdet har rört diabetes, hjärt-kärlhälsa, osteoporos och cancer. I diabetesmodellen angav man olika sätt att äta, träna och ta insulininjektioner, och kunde se blodsocker, insulin och energiförbrukning. De andra var hälsoekonomiska modeller där man jämförde resultatet av olika behandlingsalternativ.

Modellen om tungmetaller var tänkt för analys, visualisering och beslutsstöd. Tungmetall tas in till en storstad i form av produkter, används en tid, och slutar sedan användas. En del återinsamlas men inte allt. Alla steg orsakar emissioner och därmed på sikt potentiella hälsorisker. 

Akademisk exam

  • Civilingenjörsexamen, LiU 1985
  • Licentiatexamen i medicinsk vetenskap, LiU 1993
  • Teknologie licentiatexamen, LiU 2001
  • Filosofie doktorsexamen, LiU 2003

Publikationer

2019

2015

2014