Photo of Maria Lorin

Maria Lorin

Administrator

Presentation

Tasks

  • Administrative support at the Division of Education, Teaching and Learning
  • Course administrator for courses within the Teacher Education

Arbetsuppgifter

Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kursadministratör inom lärarutbildningen. 

Arbetsuppgifter

Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kursadministratör inom lärarutbildningen. 

Arbetsuppgifter

Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kursadministratör inom lärarutbildningen. 

Arbetsuppgifter

Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kursadministratör inom lärarutbildningen. 

Arbetsuppgifter

Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kursadministratör inom lärarutbildningen. 

Administration at the Division of Education, Teaching and Learning