Photo of Mikael Rundqvist

Mikael Rundqvist

Associate Professor

Publications

2021

Mikael Rundqvist (2021) Politik som ett osakligt spel eller som oenighet i sak?: Ledande socialdemokraters och moderaters reflektioner om de båda partiernas politik och ideologi samt om det svenska partisystemet Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. Årgång 123, p. 27-54

2015

Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist, Viktor Vesterberg (2015) Citizenship: rights, obligations and changing citizenship ideals International Migration and Ethnic Relations: critical Perspectives, p. 86-114

2014

Mikael Rundqvist (2014) Nycander, Svante, 2009. Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet. Stockholm: SNS förlag ISBN: 978-91-86203-21-4: Slutreplik Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 116, p. 257-259

2013

Mikael Rundqvist (2013) Nycander, Svante, 2009. Liberalismens idéhistoria: Frihet och modernitet. ISBN: 978-91-86203-21-4: Anmälan av Mikael Rundqvist Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 115, p. 474-479
Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist, Viktor Vesterberg (2013) Medborgarskap: rättigheter, skyldigheter och medborgarideal i förändring Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, p. 110-140