Presentation

Jag är filosofie doktor och verksam som universitetslektor vid avdelningen för statsvetenskap. Där undervisar jag på olika kurser, inom statsvetenskap, inom politicies kandidatprogrammet, på vårt masterprogram i statsvetenskap liksom på vår internationella master (Master in International and European Relations), samt för utbytesstudenter (European Integration). Flera av kurserna handlar om statsvetenskapliga metoder, utvärdering och teorier, om EU, politik, policys och de politiska partierna.

Min pågående forskning är inriktad på faktorer som får partisystem att förändras eller bestå.

Jag är medförfattare till ett kapitel om medborgarskap som ingick i en antologi som utkom i bokform våren 2015. Dessförinnan handlade min forskning om implementeringen av kunskaper, metoder och resultat från integrationsprojekt till ordinarie verksamhet.

Forskning

Publikationer

2021

2015

2014

Strimman - inspelade föreläsningar

Svårförutsägbara faktorer

Under  hösten står valet och den svenska politiken i fokus. Forskare inom statsvetenskap bjuder på strimmaföreläsningar -  Politisk förändring i en orolig värld. Jag föreläser på temat Svårförutsägbara faktorer (valet 2018).

Utbildning

Organisation