Fotografi av Mikael Rundqvist

Mikael Rundqvist

Universitetslektor

Min undervisning och forskning vägleds av tanken att statsvetenskapen rymmer analysredskap, tidigare erfarenheter och teorier som hjälper oss att bättre förstå och förklara de politiska processer som pågår runt omkring oss, i Sverige, EU och världen.

Presentation

Jag är filosofie doktor och verksam som universitetslektor vid avdelningen för statsvetenskap. Där undervisar jag på olika kurser, inom statsvetenskap, inom politicies kandidatprogrammet, på vårt masterprogram i statsvetenskap liksom på vår internationella master (Master in International and European Relations), samt för utbytesstudenter (European Integration). Flera av kurserna handlar om statsvetenskapliga metoder, utvärdering och teorier, om EU, politik, policys och de politiska partierna.

Min pågående forskning är inriktad på faktorer som får partisystem att förändras eller bestå.

Jag är medförfattare till ett kapitel om medborgarskap som ingick i en antologi som utkom i bokform våren 2015. Dessförinnan handlade min forskning om implementeringen av kunskaper, metoder och resultat från integrationsprojekt till ordinarie verksamhet.

Forskning

Publikationer

2021

Mikael Rundqvist (2021) Politik som ett osakligt spel eller som oenighet i sak?: Ledande socialdemokraters och moderaters reflektioner om de båda partiernas politik och ideologi samt om det svenska partisystemet Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. Årgång 123, s. 27-54

2015

Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist, Viktor Vesterberg (2015) Citizenship: rights, obligations and changing citizenship ideals International Migration and Ethnic Relations: critical Perspectives, s. 86-114

2014

Mikael Rundqvist (2014) Nycander, Svante, 2009. Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet. Stockholm: SNS förlag ISBN: 978-91-86203-21-4: Slutreplik Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 116, s. 257-259

Strimman - inspelade föreläsningar

Svårförutsägbara faktorer

Under  hösten står valet och den svenska politiken i fokus. Forskare inom statsvetenskap bjuder på strimmaföreläsningar -  Politisk förändring i en orolig värld. Jag föreläser på temat Svårförutsägbara faktorer (valet 2018).

Utbildning

Organisation