Photo of Robert Jonsson

Robert Jonsson

Associate Professor

Robert Jonsson has a doctorate in business administration and is a researcher at CKS. His research focuses on organization and management within the public sector. Robert's teaching is related to organization theory and economics.

Current research

My current research focuses on the following areas:

  1. Organization and management of municipal water and wastewater operations
  2. Municipal CFOs and interactive research
  3. Social investment as a new resource-allocation system in the welfare area

Publications

ORCID 0000-0002-4205-0175

2022

Robert Jonsson, Alexander Paulsson, Jens Alm (2022) Vattentäta strategier: Långsiktig planering av eftersatt underhåll av kommunal infrastruktur Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 99 Continue to DOI
David Ekholm, Robert Jonsson (2022) Sociala investeringar: Perspektiv och arbetssätt för hållbar välfärd? Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling, p. 99-115
Jens Alm, Robert Jonsson, Alexander Paulsson (2022) Läckande organisationer och underhåll av samhällskritisk infrastruktur Organisation & samhälle, Vol. 01, p. 10-14
Anna Thomasson, Robert Jonsson (2022) Investeringar i kritisk infrastruktur: utmaningar och vägar framåt

2021

Jens Alm, Alexander Paulsson, Robert Jonsson (2021) Capacity in municipalities: Infrastructures, maintenance debts and ways of overcoming a run-to-failure mentality Local Economy, Vol. 36, p. 81-97 Continue to DOI
Brita Hermelin, Robert Jonsson (2021) Governance of Waterfront Regeneration Projects: Experiences from Two Second-tier Cities in Sweden International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 45, p. 266-281

2020

Josefina Syssner, Robert Jonsson (2020) Understanding Long-Term Policy Failures in Shrinking Municipalities: Examples from Water Management System in Sweden Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 24, p. 3-19
Robert Jonsson (2020) Kommunsekreterare: en balanserande aktör mellan politik och förvaltning
Anna Thomasson, Robert Jonsson (2020) Ägarstyrning i praktiken: VA-bolag, samordning och långsiktig samhällsbyggnad Kommunala bolag: styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande, p. 127-148

2019

Robert Jonsson, Anna Thomasson (2019) Anläggningstillgångar inom VA - hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?

Publications

2022

Robert Jonsson, Alexander Paulsson, Jens Alm (2022) Vattentäta strategier: Långsiktig planering av eftersatt underhåll av kommunal infrastruktur Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 99 Continue to DOI
David Ekholm, Robert Jonsson (2022) Sociala investeringar: Perspektiv och arbetssätt för hållbar välfärd? Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling, p. 99-115
Jens Alm, Robert Jonsson, Alexander Paulsson (2022) Läckande organisationer och underhåll av samhällskritisk infrastruktur Organisation & samhälle, Vol. 01, p. 10-14

Organization