Photo of Sebastian Geijer

Sebastian Geijer

Presentation

Publications

2023

Sebastian Geijer, Märtha Sund-Levander, Carina Hjelm, Susanna Ågren (2023) Tidig upptäckt av allvarlig vårdrelaterad infektion - Erfarenheter från sjukvårdspersonal på kirurgisk- och intensivvårdsavdelning

2021

Ingrid Wahlin, Anna-Christina Ek, Margareta Lindgren, Sebastian Geijer, Kristofer Årestedt (2021) Development and validation of an ICU-specific pressure injury risk assessment scale Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 35, p. 769-778 Continue to DOI

Organisation