Presentation

Jag är en intensivvårdssjuksköterska som arbetar 30% på LiU.

Tiden är fördelad mellan sjuksköterskeprogrammet termin 6, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård och simulering på Clinicum. Övrig tid spenderas på intensivvårdsavdelningen och postoperativa avdelningen Universitetssjukhuset i Linköping där mitt ansvarsområde är sårvård.

Jag arbetar även i ett projekt för att ta fram ett intensivvårdsspecifikt trycksårsriskbedömningsinstrument.

Publikationer

Om mig

CV

  • Leg. Sjuksköterska 2008
  • Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 2012
  • Instruktör i Advanced Life Support (ALS)

Undervisning

  • Sjuksköterskeprogrammet termin 6
  • Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård
  • Simulering Interprofessionellt lärande Clincum
  • Handleder examensarbeten på kandidatnivå

Undervisning

Organisation