Photo of Albin Algotson

Albin Algotson

Assistant Professor

I am interested in management ideals and practices in local government administration. What happens in the administration when local government tries to govern towards diffuse and vague goals such as growth and development?

Publications

ORCID 0000-0001-6723-8388

2022

Albin Algotson (2022) Entrepreneurial Administration: The Administrative Logic of Local Development Politics

2021

Albin Algotson, Petra Svensson (2021) Conceptualizing local development practitioners: creators, coordinators or inside lobbyists? Urban Governance, Vol. 1, p. 30-37 Continue to DOI

2020

Albin Olausson (2020) Legitimacy of uncertain policy work: Exploring values in local economic development projects Local Economy, Vol. 35, p. 440-459 Continue to DOI

2019

Albin Olausson, Petra Svensson (2019) Nya förvaltningsideal: Entreprenörer och byråkrater i samhällsbyggnadsprocessen Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande, p. 37-57
Albin Olausson, Petra Svensson (2019) Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework Lex Localis, Vol. 17, p. 643-658 Continue to DOI
Josefina Syssner, Albin Olausson (2019) Att främja utveckling inom besöksnäringen Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland, p. 279-294

2018

Albin Olausson, Josefina Syssner (2018) Mot en ny lokal utvecklingspolitik?: Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft
Albin Olausson, Elin Wihlborg (2018) The legitimacy of political entrepreneurs in networks: lessons from local development projects in swedish municipalities Governance and political entrepreneurship in Europe: promoting growth and welfare in times of crisis, p. 229-253

2017

Albin Olausson, Josefina Syssner (2017) Att stärka den lokala attraktionskraften: målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken

2016

Josefina Syssner, Albin Olausson (2016) Översiktsplanering i kommuner som krymper Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 118, p. 221-245

Organisation

News