Fotografi av Albin Algotson

Albin Algotson

Universitetsadjunkt

Vad händer i förvaltningen när svenska kommuner ska styra mot diffusa mål som tillväxt, utveckling och befolkningsökning? Växer det fram nya förvaltningsideal och tjänstemannaroller inom dessa svårstyrda områden? Om detta handlar min avhandling.

Presentation

Jag är doktorand med hemvist vid avdelningen för statsvetenskap och Centrum för kommunstrategiska studier.

Min forskning handlar om styrningsideal och tjänstemannaroller i kommuner – kort sagt vilka ideal och logiker är det som präglar kommunal förvaltning? Särskilt intressanta blir dessa frågor när vi kikar på politikområden som präglas av diffusa och mål, låg grad av offentlig kontroll, många aktörer, flernivåstyrning och allmänt dunkla idéer om hur insatser ska leda till måluppfyllelse. Lokal och regional utvecklingspolitik är ett sådant område, vilket också är det område jag studerar i min avhandling. 

Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi är min huvudhandledare. Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, är min biträdande handledare.

Stärkt lokal attraktionskraft 2015–2018

En del av min forskning har bedrivits i form av följeforskning på ett treårigt nationellt projekt som syftat till att pröva och utveckla nya metoder för lokal attraktionskraft. I projektet som drivits av Tillväxtverket ingick tio pilotkommuner som genomfört olika lokala utvecklingsinsatser. Följeforskningen har publicerats i rapporten Mot en ny lokal utvecklingspolitik? Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft.

Andra forskningsintressen

Förutom forskningen i mitt avhandlingsprojekt så intresserar jag mig även för frågor som har att göra med långvarig befolkningsminskning och hur detta hanteras – eller inte hanteras – i svenska kommuner.  Tillsammans med Josefina Syssner har jag skrivit två publikationer på det temat. ”Att vara en krympande kommun”, publicerad i Sveriges Kommuner och Landstings Urbanisering – utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning samt ”Översiktsplanering i kommuner som krymper”, i Statsvetenskaplig tidskrift 2016 nr. 2.

Aktuell forskning Visa/dölj innehåll

Video Visa/dölj innehåll

Mot en ny lokal utvecklingspolitik?

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet. 

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, identifierar en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå. 

Forskarna har på uppdrag av Tillväxtverket följt tio kommuner som ingår i Tillväxtverkets projekt "Stärkt lokal attraktionskraft".

Föreläsning på temat Lokal attraktionskraft

Albin Olausson Algotson föreläser på Strimman, en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten. Spelades in den 6 november 2018.

Publikationer  Visa/dölj innehåll

ORCID 0000-0001-6723-8388 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Examen och undervisning Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

Masterprogrammet i statsvetenskap, Linköpings universitet, 2016. 

Undervisning och handledning

Jag undervisar på grundnivå i statsvetenskap i flera olika program: statsvetenskap, pol. kand. och lärarprogrammet.

Jag handleder också C-uppsatser i statsvetenskap.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Mitt kunskapsfält Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll