Photo of Anett Sundqvist

Anett Sundqvist

Senior Associate Professor

Presentation