Det lilla barnets lärande och utveckling

Hur och när börjar det lilla barnet minnas? Hur utvecklas den språkliga förmågan och hur påverkas den av minnet? Hur utvecklas vår förmåga att förstå och tolka vad andra människor tycker och tänker, så kallad Theory of mind? Detta är frågor jag har intresserat mig för.

Min forskning handlar om olika delar av barns utveckling där minne, språk och theory of mind är viktiga aspekter. Jag har också undersökt theory of mind-förmågan hos barn med cochleära implantat och hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation. En annan del av min forskning handlar om hur barn influeras av sina föräldrar i sin förståelse av vad som ”förväntas” av en kvinna resp. en man. Forskningen bedrivs inom ramen för Baby och barnlabbet på Linköpings universitet.

Jag är programansvarig för psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Jag undervisar på psykologprogrammet, på beteendevetenskaplig grundkurs, samt på fristående kurser inom psykologi och handikappvetenskap.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2018

2017

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning och undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2018

2017

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll