Det lilla barnets lärande och utveckling

Hur och när börjar det lilla barnet minnas? Hur utvecklas den språkliga förmågan och hur påverkas den av minnet? Hur utvecklas vår förmåga att förstå och tolka vad andra människor tycker och tänker, så kallad Theory of mind? Detta är frågor jag har intresserat mig för.

Att växa upp i en digital värld – hur påverkar digitala verktyg det lilla barnets utveckling

Vi lever i en digital värld och den världen påverkar allt omkring oss. Den påverkar våra relationer med individer omkring oss men den påverkar också samvaron med våra barn. Hur vi interagerar med våra barn har förändrats på grund av användningen av digitala medier och digitala verktyg. Barnets utvecklings av till exempel minne, språk och theory of mind är beroende av de samspel de upplever och med en ökad digital närvaro kan dessa samspel bli färre. Vår forskning syftar inte bara till att undersöka hur digitala media påverkar barnets utveckling vi undersöker också hur och på vilket sätt digitala verktyg kan vara positiv för barnets utveckling. Forskningen bedrivs inom ramen för Baby- och barnlabbet på Linköpings universitet.

Är du förälder och vill vara med i en onlinestudie om digital media och barn?

Just nu söker vi deltagare till en onlinestudie om digitala media och barn. Om du är intresserade av att delta klicka vidare för att komma till enkäterna!
För föräldrar som har barn som är födda 2017 eller 2018 - till enkäten

Undervisning

Jag undervisar främst inom psykologprogrammet, men även på logopedprogrammet, förskoleprogrammet och på beteendevetenskaplig grundkurs, samt på fristående kurser inom psykologi och handikappvetenskap.

Forskning

Att växa upp i en digital värld

Baby- och barnlabbet forskare har under flera år undersökt hur det är för barn att växa upp i en digital värld. Vi började när barnen var 9 månader och har fortsatt att träffa barnen och föräldrarna för att undersöka utvecklingen av språk, minne och social interaktion.  Vi undersöker inte bara hur mycket barnen och föräldrarna använder sig av digital media i sin vardag, utan vi undersöker när man använder sig av digitala media, hur man gör det och vad man använder sig av. Vi står just i startgroparna för att påbörja en ny uppföljning och tittar i den här intervjun tillbaka på vad vi har kommit fram till under den första studien.

Anett Sundqvist: Leka med en kompis är roligare än Youtube

Alla förskolor ska arbeta med digitala verktyg, men hur det ska gå till finns inga klara regler om. Samtidigt säger WHO att riktigt små barn inte ska använda digitala medier. Vad säger forskningen och vad säger barnen själva?

Lyssna på Anett Sundqvist på Vetenskapsradion På Djupet på SR

Undervisning

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Relaterade forskare

Organisation