Photo of Cecilia Lindström

Cecilia Lindström

Publications

2024

Cecilia Lindström, Niklas Pramling, Maria Simonsson (2024) Professionell högläsning i förskolan: förskollärares resonemang om en samtida didaktisering. Nordisk Barnehageforskning, Vol. 21, p. 143-164 Continue to DOI

2023

Niklas Pramling, Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Professional read-aloud in preschool: Preschool teachers' reasoning about a contemporary didactisation 31st EECERA ANNUAL CONFERENCE Children’s Curiosity: Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development, p. 260-260
Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Bilder i förskolans undervisningspraktiker Bilder för barn och bilder av barn, p. 67-82

Organisation